Paquetes Turisticos Chachapoyas

CHACHAPOYAS MAGICO

Paquete turistico a Chachapoyas incluye, Jaen, Museos, Catarata Gocta, Kuelap Teleferico.

CHACHAPOYAS FANTASTICO

Paquete turistico a Chachapoyas incluye, Jaen, sarcofagos de Karajia, Catarata Gocta, Kuelap Teleferico.

CHACHAPOYAS COMPLETO

Paquete turistico a Chachapoyas incluye, Jaen, sarcofagos de Karajia, Catarata Gocta, Museos, Kuelap Teleferico.

CHACHAPOYAS AVENTURA

Paquete turistico a Chachapoyas incluye, Jaen, Kuelap, Catarata Gocta, City Tour.